Инициативата Болници приятели на бебето

Инициативата БПБ е глобален проект на СЗО и УНИЦEФ, които съзнават, че приложението на най-добрите практики в заведенията за майчини грижи е крайъгълен камък за успеха на програмите за поощряване на кърменето. Инициативата започна през 1991 година и в края на 2000 година повече от 15 000 болници в света и над 300 в Европа официално са признати за Болници приятели на бебето. Стартът на инициативата БПБ в България започна в края на 1996 година.
Инициативата БПБ може да представи като качества инициатива, прилагаща научно установените най-добри практики. Прилагането на 10-те стъпки за успешно кърмене осигурява на болниците и техните отделения подкрепа и насърчава информирания родителски избор посредством предоставянето на подходяща, точна и безпристрастна информация и дискусии. Инициативата включва насърчаването на здравни практики.

Как работи инициативата?
Първо АГ болница или родилно отделение в рамките на МБАЛ решава, че желае да участва в инициативата. Те извършват самооценка на своите практики и посочват областите, в които желаят да работят. Формулярът за самооценката и планът за действие се връщат в офиса на БПБ и им се връща сертификат за членство. Болницата/съответните отделения могат да решат да работят върху техни собствени цели за известно време или пък да кандидатстват за следващата стъпка.
Следващия стадий е неофициално посещение и оценка от екип на оценители на инициативата БПБ, които наблюдават прогреса на болницата до този етап и развитието на по-нататъшните цели. Завършването на този стадий води до връчването на сертификат за участие на болницата в инициативата Болница Приятел на бебето.
Когато болницата сметне, че е готова, тя търси пълна външна оценка според глобалните критерии. И ако те напълно покриват Глобалните критерии, получават статус Болница приятел на бебетата, което се изразява с даване на сертификат от национален мащаб.
Болниците/отделенията се насърчават да работят в мрежа с други болници, участващи в инициативата. Желателна е обмяната на информация чрез интернет брошури, списания, посещения на сайтове, общи проекти за изследвания, обучителни семинари и други електронни комуникации. Болниците/отделенията също се насърчават да прилагат обучителни практики за обучение на своя персонал и новоназначените за поддържане на лактацията.

Имали възнаграждение за участниците в инициативата БПБ?

Няма допълнително възнаграждение за членство в инициативата. Хонорар се дава при съответното посещение на болници за оценка или на лекторите на обучителните семинари. Болниците установят, че с увеличаване на честотата на кърмене се намаляват разходите за закупуване на изкуствени храни за новородените, както намалява боледуващите бебета и разходите за тях.

Какво се случва, ако процентът на кърмене в нашата болница е много нисък и нашите практики се нуждаят от промени в съответствие с Глобалните критерии?
Инициативата БПБ е процес, насочен към подкрепяне на практиките точно толкова, колкото и за постигане на наградите. Самооценката на болницата посочва стъпките, които се нуждаят от промяна за постигане на инициативата БПБ. Една болница не е нужно да отговаря на всички въпроси от самооценката с ДА, за да се присъедини към инициативата.

Може ли болница да получи награда БПБ, ако педиатричните и други звена не прилагат 10-те стъпки?

Глобалната инициатива БПБ фокусира върху заведенията за майчини грижи.
Неонатологичните отделения са включени в оценката, ако те са част от заведението за майчини грижи.
Цялата болница трябва да съгласува своята политика за неприемане на безплатни или нискоструващи доставки на заместители на майчина кърма.

Майки, които не желаят да кърмят?
Родителите имат право да решат как да хранят и отглеждат своите бебета. Болниците и техният персонал са отговорни да насърчават най-добрите практики и да осигурят на родителите точна, безпристрастна и подходяща информация, която да им позволява да направят информиран избор. Болниците няма да бъдат наказани при оценката, ако отделни майки посочат, че са направили информиран избор, който не е в унисон с 10-те стъпки.

Стъпка две казва: “Да се проведе обучение на целия персонал“. Какво означава това?
Целият състав, който е в контакт с бременни и кърмещи майки и техните деца, трябва да знае как могат да подкрепят кърменето и болничните политики. Това включва сестри, акушерки, лекари, диетолози, физиотерапевти, фармацевти, административния и помощен персонал. Персоналът с директни отговорности за подкрепяне на кърменето трябва да бъде обучен в ръководене на кърменето.
Персоналът, който не е обучен, трябва да насочва майките към обучен такъв. Препоръчва се част от персонала да проведе по-нататък специализирано обучение по кърмене, за да действа като източник за другия персонал. Инициативата БПБ в България не провежда в момента такива курсове на обучение, но има обучени екипи, към които можем да ви насочим в зависимост от вашите нужди от обучение.

Къде може да получим информация за приложението на подкрепящи практики?
Всяка болница, която е член на инициативата, получава редовно информационни материали, разработени от нашите екипи, BFHI-LINK в нашия сайт, и от сайтовете в мрежата.

Как да се свържем с БПБ?
БПБ в България е проект в рамките на Националната програма на МЗ за хранене и на офиса на УНИЦЕФ-България. Той се реализира от НПО БНК „Заедно за децата“ – София, бул. „П. Славейков“, 18, вх. Б, тел. 951 69 61 или е- поща.

Какво прави Националният комитет по кърмене и Консултативният комитет?

Консултативният комитет е мултидисциплинарна група, включваща акушерки, консултации по лактация, доктори, диетолози, консултанти от групите Майки подкрепящи майките, включващи разнообразни специалисти, включително работещи с промоция на здравето, преподаватели в учебни заведения, обучители и др. Всички региони на страната са представени в Консултативния комитет. Ролята на комитета е да улеснява прилагането на политиката на инициативата БПБ.
НК по кърмене на БПБ в България прави българска адаптация на международните материали за инициативата БПБ, компилира доклади, показвайки най-новите научни достижения в областта на кърменето, действа като връзка със световната инициатива БПБ и координира инициативата БПБ в България.
Десет стъпки за успешно кърмене за първи път са публикувани в съвместното издание на СЗО и УНИЦЕФ през 1989 година.

Реклами
Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
%d блогъра харесват това: